Nejčastější dotazy

Skutečně bude obhlídka střechy a vypracování Cenové nabídky od firmy Ramico bezplatné?


Ano, vypracování CN nabídky je zcela zdarma. Cenovou nabídku Vám připravíme na základě společné konzultace a technického stavu objektu. Následně Vám ji zašleme mailem, poštou nebo Vám ji předáme osobně.

Jak rychle řešíte havarijní situace? Je to skutečně tak rychle, aby nedošlo k úrazu pádem krytiny nebo masivnímu zatečení ?


Havarijní stavy střechy a fasády řešíme bezodkladně po obdržení Vašeho požadavku. Naše pracovní skupina vyjíždí na zabezpečení a následně po dohodě s Vámi proběhne odstranění havárie. Zároveň Vám navrhneme další postup. Výjezdní skupina je kompletně vybavena na odstranění havárie, jak materiálně, tak počtem pracovníků.

Pokud při vaší práci na střeše dojde k zatečení a následné škodě, jak tuto situaci řešíte ?


Naše společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou z 20.2.2004 číslo 061-07-536-13 pro pojištění odpovědnosti za škody PPOS s pojistnou částkou 5.000.000,- kč . Vpřípadě této situace Vám uhradíme celou škodu a následně obdržíme plnění od pojišťovny.

Jaké jsou záruky na vaše práce ?


Záruční doba je u nás prodloužena nad rámec příslušných zákonů. Na celé střechy poskytujeme záruku nejméně 10 let nebo dle výrobce krytiny, na klempířské a ostatní práce 3 – 10 let podle výrobce materiálu.

Jak řešíte kontrolu průběhu prací v nepřístupných místech, kterých je na střeše velké množství ?


Při každé akci pořizujeme podrobnou fotodokumentaci prací, kterou průběžně zasíláme objednateli.

Jaké zálohy požadujete při zahájení prací?


Naše společnost nepožaduje zálohy. Veškeré platby jsou prováděny na základě daňového dokladu, vždy za dosud provedené práce. Konečná platba proběhne po dokončení bezvadného díla. Veškeré úpravy plateb, odložení splatnosti nebo rozvržení do delšího období je po dohodě samozřejmé.

Provádíte práce i mimo Prahu ?


Ano, kromě Prahy se specializujeme i na Středočeský kraj, především na jeho severní část. Náš mezisklad, dílna a další zázemí je také v obci Hovorčovice, Praha – východ.