Politika jakosti

Vedení společnosti RAMICO s.r.o. přijalo na svém jednání dne 1. 6. 2004 politiku jakosti v následujícím znění.

Politika jakosti


Vedení společnosti RAMICO s.r.o. přijalo na svém jednání dne 1. 6. 2004 politiku jakosti v následujícím znění:

1. Provádět rekonstrukce a opravy střech na trhu ČR v souladu se zákonnými požadavky a k maximální spokojenosti našich zákazníků.

2. Zaručit našim zákazníkům veškeré kvalitativní parametry díla: termín dodání, odpovídající cenu díla, kvalitní provedení, záruční podmínky, pozáruční servis.

3. Zaměstnancům společnosti zajistit stabilní zaměstnání a kvalifikační růst, mzdu odpovídající jejich pracovnímu výkonu, sociální a sportovní vyžití.

4. Investovat do infrastruktury společnosti zejména zvyšováním profesionální úrovně pracovních prostředků a výrobních a kancelářských prostor.

5. Pravidelně sledovat a vyhodnocovat rizika v oblasti BOZP dle charakteru zakázek

6. Investovat do technologií a prostředků s minimálním dopadem na zdraví zaměstnanců.

7. Investovat do dlouhodobých projektů pro uspokojení sociálních potřeb zaměstnanců.

Program


K naplnění přijaté politiky stanovuje vedení společnosti tento program:

1. Všichni pracovníci společnosti musí mít neustále na mysli maximální spokojenost našich zákazníků a všechny činnosti podřídit tomuto cíli. Jenom spokojenost zákazníků opravňuje naší organizaci k přežití a prosperitě v tržním prostředí 21. století.

2. Vedení společnosti bude důsledně vyžadovat svědomité plnění úkolů od všech pracovníků společnosti. Sledování nákladů na nejakostní produkci bude důsledně promítáno do systému odměňování.

3. Vedení se zavazuje poskytnout všem pracovníkům potřebné pracovní vybavení, zázemí a veškeré pracovní podmínky k naplnění vytčeného cíle.

4. Všichni pracovníci budou k vykonávaným činnostem pečlivě školeni, neboť pouze dobře odborně připravený pracovník může podat kvalitní a profesionální výkon.

5. Nástrojem pro dosažení našeho strategického cíle je systém řízení jakosti ISO 9001 a OHAS 18001. Od všech pracovníků bude přiměřeně k zastávané funkci vyžadována jeho znalost a důsledné dodržování.

a