Klempířství

Klempířství

Klempířství

Zhotovení, montáž a opravy všech druhů stavebních klempířských výrobků, výroba atypických klempířských prvků. Výroba plechových nádob, nádrží, krytů a různých plechových dílů.


Dešťové svody a žlaby

Včetně detailů dodáváme též z různých druhů plastů (typ materiálu se liší dle jednotlivých výrobců plastových prvků).


Materiály

Používáme všechny dostupné druhy materiálů (FeZn, Cu, Lindab, Rheinzink, Al atd.)


Galanterní klempířství

Řemeslné zpracování stavebních atypických prvků pro exteriéry a interiéry.

Michal Šefr Od roku 1995

atypické klempířské práce, manager jakosti