Odborné posudky

Odborné posudky

Odborné posudky

Průzkum a dokumentace stavu střešních konstrukcí, hodnoceni stavu a doporučení principů opravy nebo rekonstrukce, analýzu stavebních materiálů, odborný posudek, zkoušky těsnosti hydroizolačních systémů / včetně zkoušky jiskrou /, konzultační činnost.


Zkouška jiskrou

Při této zkoušce se využívá tzv. poroskopu s napětím mezi 5 kV až 40 kV. Jeho elektroda je po povlakové izolaci tažena rychlostí asi 10 m/min. V místě nespojitosti povlaku krytiny přeskakují mezi elektrodou a podkladem jiskry, tyto jsou viditelné a slyšitelné. Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/strechy/7676-stavebne-technicky-pruzkum-vad-a-poruch-stresnich-plastuRadek Mikšík Od roku 1994

manager jakosti, historické metody krytí