Zámečnictví

Zámečnictví

Zámečnictví

Odborné práce se zaměřením na zhotovování dílů a součástí jednoduchým strojním a ručním obráběním. Výroba, montáž, opravy a údržba stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z kovových materiálů. (zastřešení světlíků, mříže, komínové lávky atd.)


Ruční obrábění

Zhotovování kovových dílů a součástí strojním a ručním obráběním.Michal Šefr Od roku 1995

atypické klempířské práce, manager jakosti